ประกาศสำคัญ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฯ และยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ