ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด วงรอบที่ 3 จากเดิมถึงสิ้นเดือน มิ.ย.63 ขยายถึงสิ้นเดือน ส.ค.63