ประกาศ ปิดทำการ สอ.บก.ทท.จำกัด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยขอปิดตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสหกรณ์ฯ

ปิดทำการ สอ.บก.ทท.จำกัด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยขอปิดตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสหกรณ์ฯ