ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด ปิดทำการ 1 วัน วันพุธที่ 6 เม.ย.65 เนื่องในวันจักรี