ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด สหกรณ์ปิดทำการ 2 วัน ในวันที่ 17 – 18 พ.ย.63