ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด หยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 23 ธ.ค.63