ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์