ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง กำหนดจ่าย เงินกู้สามัญ ของสมาชิก ประจำเดือน มิ.ย. 63