ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 8 ก.ย.66 (ในวันและเวลาราชการ)

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 8 ก.ย.66 (ในวันและเวลาราชการ)