ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ และสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 12 คน ในวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.66

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ และสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 12 คน ในวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.66