มอบแก้วน้ำให้กับสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เริ่มแจกตั้งแต่ วันพุธที่ 25 ธ.ค.62 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

-หนังสือมอบอำนาจรับของที่ระลึกประจำปี 2563