มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด Covid-19 ระหว่างวันที่ 16 – 30 เม.ย.64