มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด Covid-19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย.64