สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี