สสอท. เปิดรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ/2562) เฉพาะผู้มีอายุ 57 – 70 ปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ฯ