สอ.บก.ทท.จำกัด วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 สหกรณ์ฯ ปิดทำการ เวลา 11.00 น.