เงินกู้สามัญ

 

อัตราดอกเบี้ย 5.30% ต่อปี  คนค้ำต้องมาเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่และกรรมการเท่านั้น 

ปิดรับการยื่นเรื่องเงินกู้สามัญ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน