เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. กรุณาเป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสวัสดิการ บก.ทท. ระหว่าง ธอส. กับ บก.ทท. และ สหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการใน บก.ทท. ณ ห้องนเรศวร อาคาร บก.ทท. ชั้น 1