เมื่อ 16 ก.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด โดย พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกในการออมให้กับ ข้าราชการ รร.ตท. นักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายสิบแผนที่ ณ หอประชุม รร.ตท.สปท. โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,350 นาย ผลการจัดโครงการได้รับความสนใจในเรื่องหลักการคิดเพื่อการเก็บออม และการลงทุนอย่างถูกต้อง เพื่อการเปี่ยมสุขในวัยเกษียณและการบริหารจัดการหนี้เพื่อลดภาระและเพิ่มความสามารถ ในการดำรงชีพอย่างเหมาะสม