เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด วงรอบที่ 2 ถึง สิ้นเดือน มี.ค.63