แจ้งปิดทำการ เวลา 1200 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19