แจ้งสมาชิกทราบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39/2564 มีมติมอบข้าวสารให้เป็นของขวัญปีใหม่ รับได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด