แจ้งเปิดทำการ 13.00 – 15.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ปิดทำการช่วงเช้า) เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19