.

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ สอ.บก.ทท.  ประจำปี 2562  เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ 20 พ.ย.62

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน มิ.ย.62

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ก.ย.62

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สามารถ download เอกสารแต่ละเดือนได้ที่ link ด้านล่างนี้

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561

ายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2562

-รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562