ประวัติการก่อตั้ง

ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของอดีต  ผบ.ทหารสูงสุด
( พล.อ. สายหยุด เกิดผล )

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๒๕
จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทหารสูงสุด จำกัด

๒๐  มีนาคม  ๒๕๓๕
เปลี่ยนชื่อเป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการทหารสูงสุด  จำกัด

๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
เปลี่ยนชื่อเป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย  จำกัด  จนถึงปัจจุบัน
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  ยบ.ทหาร  ( บางซื่อ)
สำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่  บก.กองทัพไทย  ( แจ้งวัฒนะ )

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เปิดที่ทำการสหกรณ์แห่งใหม่

โดยจะปิดทำการที่ทำการสหกรณ์ฯ สาขาแจ้งวัฒนะ(เดิม) และ สาขาบางซ่อน เป็นการถาวร
และ จะเปิดทำการเพียงแห่งเดียว ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ…แห่งใหม่
ณ ชั้น 2 อาคาร TMB ธนาคารทหารไทย (ในพื้นที่ แจ้งวัฒนะ)