สถานที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงาน:
127 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร:
ตู้ ปณ. 62 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215

โทร:
ทั่วไป 02-575-4496                                                                                                                                                                                                    การเงิน 086-378-5797
ธุรการ   086-378-5798
สินเชื่อ 086-378-5799

โทรสาร:
02-575-4496

E-mail:
rtarfsccoop@gmail.com

แผนที่ (via Google Maps):