ขอเชิญชวน สมาชิก สอ.บก.ทท. จำกัด เข้ามาที่ LineOfficialAccount ID @rtarfcoop หรือ สแกนตามภาพ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆและสามารถตอบถามข้อมูลต่างๆกับทางจนท.ฯได้โดยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น