ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.66 มีมติกำหนดวิธีการยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในห้วงเดือน ต.ค.66 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

ตามมติคณะกรรมการดำเน[…]

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันภัยผู้ค้ำประกัน ประจำปี 67 คุณสมบัติและเงื่อนไขความคุ้มครอง (ประกันภัยผู้ค้ำประกัน) กำหนดการยื่นข้อเสนอ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติประกันภัย ข้อเสนอคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ราคาเบี้ยประกัน และสิทธิในการคุ้มครองประกันภัยต่าง ๆ ณ สหกรณ์ฯ ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00น.

เรื่อง การสรรหาบริษั[…]

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ บก.ทท.จำกัด จำนวน 5 คน ไปรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 และผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ต.ค.66 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด

เรื่อง การสมัครรับเล[…]

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ในวันพุธที่ 20 ก.ย.66 เวลา 1300 น. ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหาร อาคาร 4 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

เรียน สมาชิกสอ.บก.ทท.จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองขอรับ Username และ Password โดยติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-378-5798 ( ในเวลาทำการ )

Read more