ประกาศ ปิดทำการ สอ.บก.ทท.จำกัด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยขอปิดตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสหกรณ์ฯ

ปิดทำการ สอ.บก.ทท.จำกัด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยขอปิดตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสหกรณ์ฯ

สอ.บก.ทท.จำกัด มอบข้าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565 รับได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ พุธที่ 5 ม.ค.65 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด