เรียนสมาชิก สอ.บก.ทท. ทุกท่าน เนื่องจาก ห้วงเดือน ก.พ. 67 มีผู้กู้สามัญเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ “ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ทางฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด จึงจัดให้มีการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ เป็น “กรณีพิเศษ” ขึ้น โดยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ณ ฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด เท่านั้น โดยสมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มจาก จนท.ฝ่ายสินเชื่อ พร้อมทั้งดำเนินการตามขัันตอนการค้ำประกันเงินกู้สามัญ

Read more

ขอเชิญชวน สมาชิก สอ.บก.ทท. จำกัด เข้ามาที่ LineOfficialAccount ID @rtarfcoop หรือ สแกนตามภาพ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆและสามารถตอบถามข้อมูลต่างๆกับทางจนท.ฯได้โดยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกและครอบครัว ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย พบกับกิจกรรมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย

Read more

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงิน พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ครบรอบปีที่ 41

เมื่อวันที่ 20 ธันวา[…]

Read more

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0800–1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 โดยมี พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ รองประธานกรรมการ ทำการแทนประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2[…]

Read more