ขอเชิญชวน สมาชิก สอ.บก.ทท. จำกัด เข้ามาที่ LineOfficialAccount ID @rtarfcoop หรือ สแกนตามภาพ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆและสามารถตอบถามข้อมูลต่างๆกับทางจนท.ฯได้โดยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกและครอบครัว ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย พบกับกิจกรรมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย

Read more

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงิน พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ครบรอบปีที่ 41

เมื่อวันที่ 20 ธันวา[…]

Read more

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0800–1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 โดยมี พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ รองประธานกรรมการ ทำการแทนประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2[…]

Read more

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.66 โดย พ.จ.อ.อารี น้อยสังข์ กรรมการ เป็นผู้แทนร่วมกับฝ่ายจัดการ สอ.บก.ทท.จำกัด ได้นำข้าวสาร ไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10[…]

Read more