ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.บก.ทท.จำกัด 3 อัตรา