สอ.บก.ทท. จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด มาติดต่อเพื่อดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) (ttb) เลขบัญชีใหม่ เนื่องจาก มีการยุบสาขาบางสาขา ของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) (ttb) 📌ยกตัวอย่างเช่น สาขาราชดำเนิน เลขบัญชีรหัสสาขา 002 ได้ยุบสาขาไปรวมกับ สาขาสนามเสือป่า ใช้เลขบัญชีรหัสสาขา 046 📌ทำให้ไม่สามารถใช้เลขบัญชีเดิมในการโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และหักชำระหนี้รายเดือนของสมาชิก