เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.66 โดย พ.จ.อ.อารี น้อยสังข์ กรรมการ เป็นผู้แทนร่วมกับฝ่ายจัดการ สอ.บก.ทท.จำกัด ได้นำข้าวสาร ไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.66 โดย พ.จ.อ.อารี น้อยสังข์ กรรมการ เป็นผู้แทนร่วมกับฝ่ายจัดการ สอ.บก.ทท.จำกัด ได้นำข้าวสาร ไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี