เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 0900 พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 66 โดย พ.อ.พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรม ผู้แทนหน่วย กร.ทหาร เป็นผู้รับมอบ เงินจำนวน 10,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 0900 พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 66 โดย พ.อ.พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรม ผู้แทนหน่วย กร.ทหาร เป็นผู้รับมอบ เงินจำนวน 10,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )