เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงิน พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ครบรอบปีที่ 41

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงิน พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ครบรอบปีที่ 41