สอ.บก.ทท.จำกัด กำหนดการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน มี.ค.67 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มี.ค.67 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ในวันและเวลาทำการ ) โดยสามารถขอรับเอกสารไปให้ผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเอง หมายเหตุ – ผู้ค้ำประกัน ต้อง “เซ็นลายมือชื่อ” ลงในเอกสารให้เหมือนกันทุกฉบับ