สมาชิกสามารถกดติดตาม TikTok ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด โดยกดเพิ่มเพื่อน สอ.บก.ทท.จำกัด (@rtarfcoop) เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป