สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกและครอบครัว ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย พบกับกิจกรรมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย