เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ได้จัดทำ Line Official Account ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารข้อความตอบกลับ (ถาม-ตอบ) ในการอำนวยความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ ดังนั้น สอ.บก.ทท.จำกัด จึงขอแจ้งปิดทำการ Line OpenChat โดยสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เท่านั้น และขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สามารถสแกน QR CODE ตามที่แนบ เพื่อเริ่มใช้งาน Line Official Account ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ