รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สามารถ download เอกสารแต่ละเดือนได้ที่ link ด้านล่างนี้

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2565

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564

-รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564