ประกาศ คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 เรื่อง การประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38/2563

Read more

ประกาศ คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 / 2563

Read more