เมื่อ 25 ธ.ค.60 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้มอบข้าวสารให้กับสมาชิก และข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มาใช้บริการสหกรณ์ จำนวน 2,730.- ชุด (ชุดละ 2 กก.) ณ พื้นที่ บางซ่อน และ แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับสมาชิก

Read more