แจ้งให้สมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก – ถอนเงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค.61